Help de kinderen in Armenië

In 1988 is Armenië getroffen door een zware aardbeving in de regio Shirak en Lori. Meer dan 25.000 mensen werden slachtoffer van deze aardbeving, ze verloren hun huis en bezittingen en veel kinderen verloren één of beide ouders. Ook de industrie werd zwaar beschadigd. De mensen zijn gaan leven in de containers waar de hulpgoederen in werden vervoerd en hoopten dat binnen enkele jaren huizen en industrie weer opgebouwd zouden zijn. Helaas kon nieuw onafhankelijk Armenië de problemen niet oplossen. Het bouwen van huizen begon pas na dertien jaar.

Door de slechte economische omstandigheden is er nog steeds geen werk, dus ook geen geld om genoeg eten, brandstof en kleding te kopen. Veel kinderen groeien onder deze bizarre omstandigheden op. Het leven in Armenië is heel zwaar, vooral in de winter door de extreme kou.

De stichting Kinderhulp Armenië trekt zich het lot van de Armeense kinderen en hun familie erg aan en wil in de vorm van projecten financiële ondersteuning bieden.

Daarom is in 2006 “Stichting kinderhulp Armenië” opgericht. Om de hulp veilig en adequaat te kunnen verlenen heeft de ”Stichting Kinderhulp Armenië” contact gelegd met betrouwbare mensen in Gyumri en Lori, die samen de N-G-O (Non-Governmental-Organisation) vormen. Zij ondersteunen de stichting vanuit Armenië tegen een onkosten vergoeding. Met deze organisatie is de stichting een samenwerkingsverband aangegaan.

De “Stichting Kinderhulp Armenië” zorgt ervoor dat alle financiële middelen die zij ontvangt ook werkelijk bij de projecten in Armenië terecht komen. Elk boekjaar wordt financiële administratie geheel kosteloos gecontroleerd door administratiekantoor Advies & CO in Alkmaar.

Donaties aan de Stichting zijn aftrekbaar van de belasting. Stichting kinderhulp Armenië is door de belastingdienst erkend als ANBI instelling onder het fiscaalnummer 817097132. Dat betekent dat u de stichting in uw testament kunt opnemen. Er is geen successierecht verschuldigd.

Wilt u de Stichting Kinderhulp Armenië” ondersteunen?
Een donatie aan de stichting kan op rekening NL63 RABO 0127 1851 27, t.n.v. “Stichting Kinderhulp Armenië”.
Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37128079. De Stichting is een ANBI instelling waardoor donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Laatste nieuws 11 juni 2022

Het was weer een spannend jaar. Niet alleen met de Covid-19 maar ook met het oplaaiende geweld in de Oekraïne. Natuurlijk kreeg Armenië hier ook veel van mee omdat er veel familie van de Armeense bevolking in Rusland of de Oekraïne woont of werkt. Onze contactpersonen hebben ook familie daar. Met hun konden we berichten uitwisselen hoe het met ze gaat. Gelukkig zijn er ook leuke berichten ontvangen zoals het Kerst-nieuwjaar feest in Lori/Snogh waar onze contactpersoon voor de kinderen een leuk samenzijn had georganiseerd. Zie voor foto's onze website.

Nog steeds hebben de families last van het wegvallen van vader, broer of oom. De familie heeft geen inkomen meer nadat vader, gedood dan wel als krijgsgevangene of vermist is geraakt tijdens deze oorlog. De contactpersonen houden ons op de hoogte. Gelukkig zijn de scholen weer heropend. De afgelopen zomer is er weer een vakantiekamp georganiseerd in de bergen bij Lori/ Snogh. De burgermeester ondersteunt deze plannen. Ook in Gyumri werden er plannen gemaakt voor zomerse uitstapjes. Heeft u onze website al bezocht en de foto’s gezien?

De bedoeling is om ook dit jaar weer een zomerkamp te organiseren door onze contactpersonen in de regio’s Gyumri en Lori.

Wilt u de zomer(daguitjes/kampen) ondersteunen? Een donatie of een periodieke donatie om de zomerkampen jaarlijks te doen plaatsvinden zijn uiterst welkom. Dat kan op rekening NL63 RABO 0127 1851 27 van de Stichting Kinderhulp Armenië onder vermelding van zomerkamp. De stichting is een ANBI instelling waardoor donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Het doel van dit project is om de kinderen een onbevangen en zorgeloos zomerkamp te geven in hun eigen omgeving. In hun eigen gebied zorgen zij met hulp van vrijwilligers ervoor, dat er zo’n 35 kinderen per regio gedurende 14 dagen onbezorgd kunnen genieten van een vakantie in het zomerkamp. Er wordt gezorgd voor goede voeding, rust, gezelligheid, sport en excursies. Dit is alleen maar mogelijk tijdens de zomerkampen. Bij de gezinnen thuis is er het jaar door weinig te eten en moeten de kinderen zich zelf vermaken. Geld voor wat extra’s is er niet. Dit is het enige moment dat de kinderen vakantie hebben.

Dit alles kost veel geld. Elke bijdrage, hoe klein of groot dan ook, zorgt ervoor dat de zomerkampen dit jaar weer door kunnen gaan. Heel veel dank alvast.

Ook zoeken we nieuwe sponsor families, weet u iemand in uw omgeving die maandelijks een familie zou willen ondersteunen? Laat het ons weten.

Steun ons met een periodieke gift

Een periodieke gift die via een speciaal daarvoor bedoelde overeenkomst is vastgelegd en voor minimaal 5 jaar vaststaat is volledig, dus zonder toepassing van een drempel, aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting.

Hoe werkt het?

  1. U zegt Stichting Kinderhulp Armenië jaarlijks een gift toe, voor een periode van 5 jaar of langer.
  2. U bepaalt zelf de hoogte van het giftbedrag. Voor deelname aan ons project “Families helpen families” is het jaarbedrag €192. Voor de projecten Zomerkamp en Studie bepaalt u zelf de hoogte van het giftbedrag.
  3. De toezegging wordt vastgelegd via een onderhandse schenkingsovereenkomst.
  4. Het giftbedrag geeft u op als aftrekpost bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.
  5. Zo betaalt de Belastingdienst tot 52 procent van uw schenking.
  6. Omdat u steun toezegt voor minimaal 5 jaar, zorgt uw schenking voor zekerheid in de financiële planning van de projecten van Stichting Kinderhulp Armenië.
  7. Uw gift komt 100% ten goede aan de projecten van Stichting Kinderhulp Armenië. Omdat ons goede doel is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) wordt er door de Belastingdienst geen schenkbelasting geheven.

Hier kunt u de "Overeenkomst Periodieke Gift" downloden. Het ingevulde formulier kunt u printen en na ondertekening opsturen naar de penningmeester van de stichting Kinderhulp Armenië.

Fred Zonneveld, Nicolaas Beetskade 25, 1817EB Alkmaar

Uw deel van de overeenkomst wordt daarna ondertekend aan u retour gezonden.