Nieuwsbrief mei 2023

Een bericht van uw bestuur met de jaarlijkse nieuwtjes

Het is nog steeds een moeilijke tijd voor Armenië en ook in onze regio's. Gelukkig hadden en hebben we nog steeds een goed contact met onze contactpersonen ter plaatse en hebben we regelmatig nieuws uitgewisseld.

Nog steeds is er de oorlog met het buurland Azerbeidzjan. Het afgelopen jaar heeft het weer diepe sporen na gelaten in alle dorpen en steden in Armenië. Er is nog veel leed daar. Met name in de grensgebieden bij Goris. Het conflict laait daar steeds weer op. De contactpersonen houden ons op de hoogte.

We hebben via de directeur van de school in Snogh 2 jongens uitgekozen die een korte vakopleiding kunnen gaan doen via onze stichting en derhalve meer kans maken op een baan en een vervolgstudie, na hun dienstplicht. Ook kunnen ze hierdoor tijdens hun dienstplicht, zich daar ook mee bekwamen en ervaring opdoen. Het is een koksopleiding en chauffeur. Zo maken ze kans op een betere toekomst. Als u hier ook aan mee wil doen met een extra donatie dan kunnen we meer jongens een korte vakopleiding aanbieden.

Gelukkig zijn de scholen gewoon open en zijn onze regio ’s weer bezig met het leven van alledag. De komende zomer gaan we weer een vakantiekamp organiseren in de bergen bij Snogh. De burgermeester aldaar is erg actief en ondersteunt deze plannen volkomen. Ook in de regio bij Gyumri worden er plannen gemaakt voor zomerse uitstapjes. Uiteraard ziet u straks foto ’s hiervan op onze website.

Daarom vragen wij uw aandacht voor de zomerse activiteiten die dit jaar weer erg belangrijk zijn om de kinderen plezier te geven.

Elk jaar wordt er een zomerkamp georganiseerd door onze contactpersonen in de regio’s Gyumri en LoriIn hun eigen gebied zorgen zij met hulp van vrijwilligers ervoor, dat er zo’n 35 kinderen per regio gedurende 14 dagen onbezorgd kunnen genieten van een vakantie in het zomerkamp. Er wordt gezorgd voor goede voeding, rust, gezelligheid, sport en excursies. Dit is alleen maar mogelijk tijdens de zomerkampen. Bij de gezinnen thuis is er gedurende het jaar door, weinig te eten en moeten de kinderen zich zelf vermaken. Geld voor wat extra’s is er niet. Dit is het enige moment dat de kinderen vakantie hebben.

Heeft u de foto s van het vakantie kamp van afgelopen jaar gezien op onze website?

Het doel van dit project is om de kinderen een onbevangen en zorgeloos zomerkamp te geven in hun eigen omgeving. Dit alles kost veel geld.

Wij willen U vragen om eenmalig een bijdrage te geven, ten behoeve van de zomerkampen. Elke bijdrage, hoe klein of groot dan ook, zorgt ervoor dat de zomerkampen dit jaar weer door kunnen gaan.

Wilt u de zomer(daguitjes/kampen) ondersteunen? Een donatie of een periodieke donatie om de zomerkampen jaarlijks te doen plaatsvinden zijn uiterst welkom. Dat kan op rekening NL63 RABO 0127 1851 27 van de Stichting Kinderhulp Armenië onder vermelding van zomerkamp. De stichting is een ANBI instelling waardoor donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Ook zoeken we nieuwe sponsor families, weet u iemand in uw omgeving die maandelijks een familie zou willen ondersteunen? Of wilt u een student financieel ondersteunen ? Laat het ons weten.

Een ander punt van aandacht is de vergrijzing onder de bestuursleden. 2 van onze leden naderen de 80 jaar. Is er iemand, u zelf of een bekende van u, die het leuk lijkt om bij ons in het bestuur te komen? Laat het ons weten……